Terms & Conditions

onderliggende vindt u de belangrijkste punten uit onze Algemene Verkoopvoorwaarden. U kunt de volledige versie hier downloaden .

BETALEN
De op de site weergegeven verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen (tenzij de consument als rechtspersoon, B2B), maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten voor de consument worden medegedeeld in de bevestigingsmail die de consument van Claeys Bauwens ontvangt na plaatsing van de bestelling. We houden ons recht voor de prijzen op elk moment om te wijzigen, maar we zijn verplicht om onze automatische tarieven toe te passen op de site die wordt weergegeven op het moment van uw bestelling. Bij online bestellingen kan enkel per overschrijving betaald worden, met een betalingstermijn van 14 dagen na besteldatum. Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten kunnen worden afgesloten en kunnen geen factuur aanvragen. Indien de klant de factuur niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn, begint de wettelijke rente te lopen en zijn zij verschuldigd zonder aangevraagde ingebrekestelling. Wanneer Claeys Bauwens na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen, zal de factuur niet worden ontvangen aan een incassobureau die de procedure verder afhandelt. Klachten ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laatste van de consument komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Claeys Bauwens, als gevolg van de niet-nakoming door de consument van diens (betalings-) verplichtingen, moet maken. Wanneer Claeys Bauwens na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen, zal de factuur niet worden ontvangen aan een incassobureau die de procedure verder afhandelt. Klachten ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laatste van de consument komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Claeys Bauwens, als gevolg van de niet-nakoming door de consument van diens (betalings-) verplichtingen, moet maken. Wanneer Claeys Bauwens na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen, zal de factuur niet worden ontvangen aan een incassobureau die de procedure verder afhandelt. Klachten ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laatste van de consument komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Claeys Bauwens, als gevolg van de niet-nakoming door de consument van diens (betalings-) verplichtingen, moet maken.
 

HEFBOOM
Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraad. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling per e-mail op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden. Bestellingen worden zo snel als materieel mogelijk afgeleverd. Claeys Bauwens biedt u momenteel één manier van bezorgen, namelijk via Bpost. Op deze manier ontvangt u uw bestelling via koerier. U kunt uw bestelling afhalen in één van onze winkels. Claeys Bauwens doet alles binnen haar mogelijkheid om de tussentijdse naleving te respecteren. Claeys Bauwens neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen van een bestelling welke verloren gaat door derden of door onvoorziene omstandigheden van door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij het vervoer, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling van een andere verzending. Producten die niet meer op voorraad zijn, kunnen besteld worden. In geval van bestelling moet rekening worden gehouden met een levertermijn van maximaal 30 dagen na bestelling. Deze maximale leveringstermijn is enkel van toepassing voor verkoop aan consumenten (B2C). Bij verkoop aan rechtspersonen dienen mannen rekening te houden met levertermijnen van enkele maanden. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt Claeys Bauwens niet in verzuim. Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten beslist of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, Claeys Bauwens hiervan binnen de zeven (7) werkdagen op de hoogte brengen. Alle meldingen over een levering die niet op tijd is aangekomen dienen per e-mail te worden aangegeven via info@claeysbauwens.be. Teruggestuurde producten worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun verpakking, accessoires en gebruiksaanwijzing inbegrepen. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen na ontvangst van de betaling is. De vermelde beschikbaarheid geldt slechts, in zoverre toegelaten door de Wet Marktpraktijken, als indicatie, kunnen minimaal geen rechten worden overgenomen. Leveringen vinden plaats op de deur van de consument tijdens de totstandkoming van het vermoedelijke adres. Zodra het te leveren product op het opgegeven afleveradres wordt geleverd, gaat het risico over op de consument.
 

OMRUILING
Het Wetboek van economisch recht (Artikel VI 47 WER) bepaalt dat de consument binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. Producten die zijn ontworpen (goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben) vallen in artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. Gedacht kan worden in casu aan schoenen, kledingaccessoires welke op maat of op aanvraag werden samengesteld of aangepast. volgende producten komen niet in opmerking voor teruggaven. Producten die niet op maat werden samengevoegd, komen wel in kritiek voor teruggaven. U overweegt meer dan 14 kalenderdagen om Claeys Bauwens deze een notificatie te sturen. Ook producten die specifiek zijn aangepast aan de voorkeuren van de consument (gedacht kan worden aan schoenen, kledingaccessoires die op maat of op aanvraag werden samengesteld of aangepast).
Een retourzending moet worden gestuurd met Bpost of een ander vervoerder. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico's van de consument, zowel als het product niet conform is. Binnen de termijn van de verlenging moet de klant het product terugsturen naar Claeys Bauwens en een retourdocument (enkel indien schade aan het product) aanvragen via info@claeysbauwens.be. U kunt tevens het modelformulier voor herroeping (bijlage 2 van boek VI Wetboek economisch recht) gebruiken. Elk teruggestuurd product dient te worden geleverd via een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization), met het risico van ter onverrichter zake terugsturing naar de consument.
Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht zal Claeys Bauwens binnen zeven (7) werkdagen dragen voor terugbetaling van de door de consument aan Claeys Bauwens betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betalingswijze.
Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig werd gebruikt van het wettelijk recht. In dat geval worden de goederen, mits onderliggende opgave, teruggestuurd naar de consument, voor eigen rekening en risico van de consument.


GARANTIE
Zoals overgenomen door de aansluitende en relevante wettelijke bepalingen gelden voor de door Claeys Bauwens geleverde producten een wettelijke garantie. Indien de zaak niet aan de overeenkomst is beantwoord, ziet de consument Claeys Bauwens dit uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis om te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt, kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de consument. Gewoonlijk van normale slijtage, onopzettelijke of versnelde veranderingen die door de consument aan het product zijn veroorzaakt, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur van het geldige betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn bedachte, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.
URL's die kunnen worden opgenomen op de website van andere elektronische communicatieportalen, die onder veranderende controle staan ​​van Claeys Bauwens, zijn geheel op eigen verantwoordelijkheid om te klikken en te bezoeken door de consument.

CADEAUBON
Cadeaubonnen worden verkocht aan een maximumbedrag van 250 euro. Deze zijn maximaal 1 jaar geldig. Deze zijn enkel in te ruilen in een van onze winkels te Gent, Oudenaarde, Aalst of Lokeren.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuws, opendeurdagen, ...